خمینی(ره) چه کرد؟
65 بازدید
تاریخ ارائه : 2/17/2014 7:46:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

خمینی(ره) در جهان اسلام آمد و «ما نمی‌توانم؛ چون استعداد نداریم؛ چون کمبود داریم» را شکست.

امام نه فقط شیعه را قوت بخشید؛ بلکه جبهه دینداران را قوی کرد.

خمینی(ره) هم خود را و هم ما را و هم جهان را احیا کرد.

خمینی(ره) کاری کرد که دین آبرومند شد و نمازخواندن مورد عزت شد نه خجالت.

امروز در غرب کلیساها هم مدیون خمینی(ره) هستند.

آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) هم درست خمینی را شناخت و همان راه را دقیق طی می‌کند و مثل کوه ایستاده است.