نکند غربی ها از ما اهل قرآن پیشی بگیرند در عمل به قرآن
54 بازدید
تاریخ ارائه : 2/10/2014 4:46:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

در آمریکای شمالی یک کلیسا هست که به صورت رسمی خطبه های یکشنبه آن را در صدا و سیما پخش می کنند. کشیش 2 ساعت صحبت می کند و 20 دقیقه آن را خطاب به 300 بچه ای که در فضای جلوی سن جا برای آنها گذاشته شده است.معلمان مدارس بچه ها را حداقل یک بار در هفته به کلیسا می برندعزت گذاشتن و احترام به کودکان در بسیاری از موارد بسیار در تعلیم و تربیت اثرگذار است.نکند غربی ها از ما اهل قرآن پیشی بگیرند!