تفاوت تعلیم و تربیت اسلام با غرب
94 بازدید
تاریخ ارائه : 2/10/2014 8:10:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

  سیستم آموزش غرب آدم هایی تربیت می کند که برای ماندن خودشان باید تلاش و رقابت جدی کنند. اسلام می گوید انفاق کن؛ اما غرب می گوید اشخاص دیگر رقیبند؛‌لذا انفاق نکن؛‌همه رقیبند، باید تلاش کنی از همه بیشتر داشته باشی تا بتوانی موفق شوی.